Kim jesteśmy

Jesteśmy 338 szczepem Warszawskich Gromad Zuchowych i Drużyn Harcerskich „Podniebni” działających w hufcu ZHP Warszawa-Wola.

Co możemy o sobie powiedzieć?

Razem z zielonymi kolorami naszego środowiska, staramy się jak najbardziej zielono spędzać czas. Wyjeżdżamy nad jeziora i morza, w góry i wyżyny przy każdej okazji. Staramy się wyciągnąć harcerzy z budynków i zarazić ich radością przebywania na świeżym powietrzu. Harcerz stara się poznać przyrodę, a najlepiej można ją poznać będąc pośród niej.

Jesteśmy „Podniebni”, co oznacza, że staramy się rozwinąć skrzydła i wznieść się coraz wyżej. Naszym celem jest wspomaganie młodych ludzi w rozwoju. Poprzez stawianie wyzwań zachęcamy do ciągłego doskonalenia się. Patrzymy nie tylko na swoich podopiecznych, których zachęcamy do rozwijania swoich zainteresowań tanecznych, sportowych, artystycznych, wokalnych, aktorskich i miliona innych, ale także na siebie nawzajem i motywujemy się do rozszerzania naszych kompetencji.