Historia

01.11.1918- powstaje Związek Harcerstwa Polskiego

1910- Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powell’a, początki skautingu w Polsce

1907- gen. Robert Baden-Powell i początki skautingu w Anglii.

Źródła obrazków: whale.to, czasgentlemanow.pl,